scikit-învăța GaussianHMM ValueError: de intrare trebuie să fie o matrice pătrată

voturi
3

Sunt de lucru cu scikit-învăța lui GaussianHMM și sînt achiziþie următoarele ValueError când încerc să se potrivească la unele observații. aici este codul care demonstrează eroarea:

>>> from sklearn.hmm import GaussianHMM
>>> arr = np.matrix([[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]])
>>> arr
matrix([[1, 2, 3],
    [4, 5, 6],
    [7, 8, 9]])
>>> gmm = GaussianHMM ()
>>> gmm.fit (arr)
/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/Extras/lib/python/numpy/lib/function_base.py:2005: RuntimeWarning: invalid value encountered in divide
 return (dot(X, X.T.conj()) / fact).squeeze()
Traceback (most recent call last):
 File <stdin>, line 1, in <module>
 File /Library/Python/2.7/site-packages/sklearn/hmm.py, line 427, in fit
  framelogprob = self._compute_log_likelihood(seq)
 File /Library/Python/2.7/site-packages/sklearn/hmm.py, line 737, in _compute_log_likelihood
  obs, self._means_, self._covars_, self._covariance_type)
 File /Library/Python/2.7/site-packages/sklearn/mixture/gmm.py, line 58, in log_multivariate_normal_density
  X, means, covars)
 File /Library/Python/2.7/site-packages/sklearn/mixture/gmm.py, line 564, in _log_multivariate_normal_density_diag
  + np.dot(X ** 2, (1.0 / covars).T))
 File /System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/Extras/lib/python/numpy/matrixlib/defmatrix.py, line 343, in __pow__
  return matrix_power(self, other)
 File /System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/Extras/lib/python/numpy/matrixlib/defmatrix.py, line 160, in matrix_power
  raise ValueError(input must be a square array)
ValueError: input must be a square array
>>> 

Cum s-ar putea să remedieze acest lucru? Se pare că eu sunt oferindu-i intrări valide. Mulțumiri!

Întrebat 16/12/2013 la 17:56
de către utilizator
În alte limbi...                            


2 răspunsuri

voturi
3

Trebuie să se potrivească cu o listă, vezi exemple oficiale :

>>> gmm.fit([arr])
GaussianHMM(algorithm='viterbi', covariance_type='diag', covars_prior=0.01,
   covars_weight=1,
   init_params='abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ',
   means_prior=None, means_weight=0, n_components=1, n_iter=10,
   params='abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ',
   random_state=None, startprob=None, startprob_prior=1.0, thresh=0.01,
   transmat=None, transmat_prior=1.0)
>>> gmm.n_features
3
>>> gmm.n_components
1
Publicat 16/12/2013 la 18:03
sursa de către utilizator

voturi
3

Potrivit docs , se gmm.fit(obs)așteaptă obssă fie o listă de obiecte-matrice cum ar fi:

obs : list
  List of array-like observation sequences (shape (n_i, n_features)).

Prin urmare, încercați:

import numpy as np
from sklearn.hmm import GaussianHMM
arr = np.matrix([[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]])
gmm = GaussianHMM()
print(gmm.fit([arr]))

Modele ascunse (HMMs Markov) sunt nu mai sunt acceptate de sklearn.

Publicat 16/12/2013 la 18:04
sursa de către utilizator

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more